Komen er ook dames alleen naar de workshop?

Zeker! Soms komen dames alleen, soms met z’n tweeën of drieën. Elke groep is weer anders, maar persoonlijke aandacht staat voorop.

2024-01-25T14:53:56+00:00